شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تنگ رود شیر

تنگ رود شیر، سپیدان

/post-3708/

تنگ رود شیر در موقعیت جغرافیایی N300916 E515800 در استان فارس واقع است. این تنگ در ارتفاع متوسط 2000 متر از سطح دریا در بستر رود شیر تشکیل یافته است. طول تنگ در حدود 1 کیلومتر است و در فاصله 10 کیلومتری جنوب شهرستان سپیدان واقع شده است. در مسیر این رود 3 آبشار زیبا نیز به چشم میخورد که به...