شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تنگ منصوری

تنگ منصوری، سرابله

/post-3693/

تنگ منصوری در موقعیت جغرافیایی N334935 E462043 در استان ایلام واقع است. جاده جدیدالتاسیس سرابله-سنگ سفید-حمیل از داخل این تنگ میگذرد و به تنگ منصوری و شهرستان حمیل منتهی میگردد. در جنوب غربی این تنگ روستای تنگ قیر واقع شده است. روستای تنگ قیر در بخش مرکزی شهرستان شیروان و چرداول استان...