شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تنگ نخل خین

تنگ نخل خین، بستک

/post-3689/

تنگ نخل خین در موقعیت جغرافیایی E540219 N272116 در استان هرمزگان واقع است. این تنگ در 2 کیلومتری شمال روستایی به همین نام قرار گرفته است. ارتفاع تنگ از سطح دریا در حدود 840 متر است و در اثر فرسایش آبی رودحانه فصلی ایجاد شده است. طول این تنگ در حدود 3 کیلومتر است. این رودخانه پس از سرچشمه...