شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تنگ هیخ

تنگ هیخ، دیر

/post-3685/

تنگ هیخ در موقعیت جغرافیایی N275750 E515926 در استان بوشهر قرار دارد. تنگ هیخ در شرق روستای دوراهک، شهرستان دیر واقع شده است، چشمه آب شیرینی در آن جریان دارد که زیستگاه چند نوع ماهی و خرچنگ است. در ورودی این تنگ یک آسیاب آبی قدیمی قرار دارد که گذشت زمان باعث ویرانی آن شده است.‎ ‎ین آسیاب...