شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تنگ کرو

تنگ کرو، رابر

/post-3681/

تنگ کرو در موقعیت جغرافیایی N285947 E540417 در جنوب شهرستان رابر در استان کرمان واقع است. تنگ کرو (کررو) با طولی در حدود 500 متر در شهرستان رابر در استان کرمان واقع است. مسیر دسترسی به تنگه از جاده خاکی روستای پدوم آباد امکانپذیر است. مسیر شهرستان رابر تا تنگه جاده خاکی به طول 20 کیلومتر...