شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تهران استان تهران

استان تهران

/post-6958/

تهران؛ مهم ترین منطقه ایران است و به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نقش مهمی در میان سایر مناطق كشور ایفا می كند. شهرستان تهران از شمال به شمیرانات، از جنوب به شهرستان ری، از خاوربه شهرستان دماوند و از باختر به شهرستان كرج محدود می شود. صنایع تهران؛ گستره گوناگونی از صنایع مختلف را...