شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

تورفان شهر گمشده

تورفان, شهر گمشده

/post-5116/

تورْفان، نام شهری است در جاده ابریشم. در سُغدی تورفان را چینانچ گویند که صورت اصلی آن چینانچکند است. تورفان در شرق سین کیانگ اویغور که خود غربی‌ترین ایالت چین است، قرار دارد. این شهر بزرگترین ناحیه آباد در بخش شمالی جاده ابریشم است. منطقه تورفان گنجینه‌ای است از اشیای تزیینی و متون به...