شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تورنتو پایتخت ملیت های مختلف جهان

شهر تورنتو, پـایتخت ملیت هـای مختلف جهــان

/post-7038/

تورنتو مركز استان انتاریو بزرگترین شهر كشور كانادا محسوب می‌شود. قدمت این سرزمین به دوران عصر یخبندان می‌رسد. در واقع فسیل‌ها و آثار بجا مانده از انسان‌های نخستین آن دوران نشان می‌دهد كه قدمت زندگی در این سرزمین پهناور چقدر كهن و طولانی بوده است. البته مهاجرت و درهای تجارت بشری از قرن...