شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

تورها ویترین سفرند

تورها, ویترین سفرند

/post-4614/

- سفر بهانه‌های مختلفی دارد. بی‌شک تنها دلیل سفر، دیدن مقصد‌های ناشناخته نیست چرا که بسیاری‌اند افرادی که مناطق هزاربار رفته را دوباره می‌روند، اما با افراد مختلف، زیرا گاه همسفر،‌ وسوسه سفر است، نه مقصد. در این میان تورها تنها وظیفه نشان دادن جاذبه های طبیعی و تاریخی را به عهده ندارند و...