شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

توریسم روستایی و عشایری

توریسم روستایی و عشایری

/post-7037/

امروزه به وضوح تغییر در نوع زندگی بشری را می بینیم؛ جابه جایی سنت و مدرنیته، زندگی پرشتابی را پدید آورده و ما را از هم آغوشی با طبیعت، دور نگه داشته است. اما در عصر ماشین و دود و ترافیك، در دوره ندیدن طلوع و غروب خورشید، در زمانی كه عقربه های ساعت ازبیان آن عاجز شده اند، هنوز هم شاد زیستن...