شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

توریسم سقط جنین و گسترش فزاینده نگرانی های اخلاقی

توریسم سقط جنین و گسترش فزاینده نگرانی های اخلاقی پیرامون آن

/post-6293/

در چند دهه اخیر و با گسترش آزادی‌های قانونی در حوزه سقط جنین به مادران در هر یک از مراحل عمر نوزاد، بسیاری از زنان و دختران کشورها و ایالت‌هایی که هنوز در محل اقامتشان، فاقد این آزادی‌ها هستند، برای سقط روانه کشورهای دیگر می‌شوند. نویسنده این مقاله با اشاره به اینکه این‌گونه توریسم از...