شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

توریسم صنعت نوین قرن بیست و یکم

توریسم صنعت نوین قرن بیست و یكم

/post-7248/

امروزه تماشای آثار برجای مانده از فرهنگ كهن ، بناهای تاریخی و باستانی ، موزه های اشیاء قدیمی و جلوه های زندگی قرون گذشته حتی برای پیروان جنبش های رمانتیك (مكتب رمانتیسم ) كه شعرای انگلیسی ویلیام بلیك و لردبایرون بیش از دیگران الهام بخش آن بودند تا مردم را به نظاره كردن شهرهای ساخته شده به...