شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

توریسم ورزش

توریسم ورزشي

/post-7199/

شاید هنوز در ذهن مان واژه توریست همان معنای قبلی اش را داشته باشد ؛گردشگران اروپایی یا آمریكایی بویژه با كوله پشتی و لباسی كه بیشتر برای كوهنوردی مناسب است.روشن نیست چگونه این واژه چنین تعریفی پیدا كرد و چه كسی و یا كدام مرجع این معنای نادرست را جا انداخت ؟ اما حال دیگر می دانیم كه توریست...

توریسم ورزشي

/post-6804/

شاید هنوز در ذهن مان واژه توریست همان معنای قبلی اش را داشته باشد؛ گردشگران اروپایی یا آمریکایی بویژه با کوله پشتی و لباسی که بیشتر برای کوهنوردی مناسب است.روشن نیست چگونه این واژه چنین تعریفی پیدا کرد و چه کسی و یا کدام مرجع این معنای نادرست را جا انداخت ؟ اما حال دیگر می دانیم که توریست...