شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

توریسم ورزشی

توریسم ورزشی

/post-7126/

شاید هنوز در ذهن مان واژه توریست همان معنای قبلی اش را داشته باشد; گردشگران اروپایی یا آمریكایی بویژه با كوله پشتی و لباسی كه بیشتر برای كوهنوردی مناسب است.روشن نیست چگونه این واژه چنین تعریفی پیدا كرد و چه كسی و یا كدام مرجع این معنای نادرست را جا انداخت ؟ اما حال دیگر می‌دانیم كه توریست...

ورزش توریسم ورزشی

/post-6811/

بر اساس تعریف جهانگردی عبارت است از مجموعه فعالیت های افرادی که به مکان هایی خارج از محل زندگی و کار خود و به قصد تفریح، استراحت و انجام امور دیگر مسافرت می کنند و بیش از یکسال متوالی در آن مکانها نمی مانند. شاید هنوز در ذهن مان واژه توریست همان معنای قبلی اش را داشته باشد ؛گردشگران...