شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

توریسم گردشگری و چالشهای زیست محیطی

توریسم گردشگری و چالشهای زیست محیطی

/post-6178/

● گردشگری در گذر تاریخ و ایران وقتی به کتب تاریخی مخصوصا" به کتابهای سفرنامه مراجعه کنیم از زمانهای خیلی قدیم مردم ایران نیز همچون مردم سراسر دنیا علاقهمند به مسافرت رفتن بودند که این سفرها می توانست کاری ؛ زیارت و یا تفریحی باشد و از طرفی روزگاری مردم سر زمین ایران شاهد تردد کاروانهای...