شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

توسعه بازار گردشگری داخلی با توجه ویژه به بازار هد

توسعه بازار گردشگری داخلی با توجه ویژه به بازار هدف گردشگران شیعه

/post-4291/

● پیشگفتار گردشگری مذهبی یکی از کهن ترین انواع گردشگری می باشد که از دیرباز مورد توجه نوع بشر واقع شده است. در دین اسلام نیز بر امر گردشگری به ویژه زیارت اماکن مقدس مسلمانان تاکیدات ویژه ای صورت گرفته است. این مقاله ، هدف اصلی خود را بر بررسی قابلیت های نوع خاصی از گردشگری حلال به نام...