شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

توسعه پایدار سایتهای گردشگری

توسعه پایدار سایتهای گردشگری

/post-6239/

بر اساس تعریف سازمان توریسم جهانی ( WTO ,۱۹۹۸)، گردشگری پایدار، به آن دسته از توسعهء گردشگری اختصاص می‌یابد که با توجه به نیازهای گردشگران موجود و منطقه میزبان، ضمن حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی در پی فرصتهایی برای کشف راههای مدیریت صحیح آنها در آینده است. گردشگری پایدار هدفهای زیر را...