شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

توکای باغی

توکای باغی

/post-1796/

مشخصات ظاهری: این پرنه، 22 سانتیمتر طول دارد و اندازه اش نسبتا کوچک، اما از توکای بال سرخ اندکی بزرگتر است و به واسطه ی خال های سیاه ( نه رگه ها) بر زمینه ی سفید زیرتنه، فقدان نوار ابرویی، صدا و پوشش زرد قهو ه ای کمرنگ زیر بال هایش شناخته می شود. در توکای پهلو قرمز، این رنگ قرمز حنایی...