شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

توکای بزرگ

توکای بزرگ

/post-1797/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 28 سانتیمتر طول دارد و بزرگترین توکا در منطقه است. پرو بالش شبیه توکای باغی است و سفیدی مشخصی در زیر بال هایش بدیده می شود. از توکای پهلو قرمز، به واسطه ی روتنه ی خاکستری قهوه ای (تضاد رنگ قرمز/خاکستری دودی ار ندارد)، شاهپرهیا سفید نخودی در حشایه ی انتهایی دم ( در...