شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

توکای طوقی

توکای طوقی

/post-1801/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 24 سانتیمتر طول دارد. و شبیه توکای سیاه است، اما در جلو سینه هلال پهن و سفید رنگی دارد. پرو بال تماما سیاه و در شاهپرها لکه های کمرنگی دارد که در پرواز دیده ی شود. پرنده ی ماده قهوه ای تیره با هلال سفید کور جلو سینه و زیر تنه با لکه های فروان فلس مانند نخودی رنگ...