شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

توکای گلو سیاه

توکای گلو سیاه

/post-1802/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 23 سانتیمتر طول دارد. اندکی کوچکتر از توکای سیاه است. پرنده ی نر، دارای چانه، گلو و سینه ی سیاه است که به صورت مشخصی از زیر تنه ی سفید جدا می شود. تارک، پس گردن، روتنه و دم ، خاکستری مایل به قهوه ای، پرهای پوش زیردم سفید و دم قهوه ای خاکستری است. پرنده ی جوان، در...