شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

توکیو قلب اقتصاد شرق

توکیو, قلب اقتصاد شرق

/post-6244/

توکیو، پایتخت ژاپن، یکی از بزرگ‌ترین شهرهای جهان است. این شهر را در قدیم ادو می‌گفتند. توسعه توکیو در قرن بیستم بسیار سریع بوده و حالا بزرگ‌ترین اقتصاد شهری جهان را دارد. توکیو به معنای پایتخت شرقی است. توکیو و حومه آن از سه قسمت اصلی تشکیل شده است که شامل ۲۳ بخش، ناحیه تاما و جزایرند. از...