شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تویسرکان قطعه ای از بهشت ایران

شهرستان تویسرکان, قطعه ای از بهشت ایران

/post-6653/

تویسرکان یکی از شهرهای بسیار کهن و باستانی ایران است که قدمتش به۳ تا ۴ هزار سال پیش می رسد. نام اولیه این سرزمین زورآور یا رودآور بوده که در حال حاضر از این اسم روستایی به نام رودآور در ۷ کیلومتری جنوب غربی شهر تویسرکان باقی مانده است. برخی معتقدند تویسرکان از۲ قصبه توی و سرکان تشکیل شده...