شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تپه هایی که عاشق بودند

تپه هایی که عاشق بودند

/post-5530/

پرسه ای در تپه های سیلک قدیمی ترین خاستگاه تمدن بشری می‌دانم چیز تازه‌ای در انتظارم نیست. قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد و یکی از عجایب هفتگانه جهان در برابرم ظاهر شود، اما همین که پایم به اینجا می‌رسد، مسحور می‌شوم و دلم می‌خواهد بایستم و به دوردست‌ها خیره شوم. بعد هم بی‌آن که بدانم چرا ، راه...