شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تکیه بر کوه

تکیه بر کوه

/post-6159/

در سرزمین کوهکن ها پابه پای جاده که می‌شوی قصه است که می‌آید و می‌رود. قصه است که برای همیشه در جاده می‌ماند. قصه‌است که به جاده خاکی می‌زند و هزار و یک قصه دیگر که تا آخر خلقت ادامه دارد. امروز پا به پای جاده‌ای می‌شویم که ما را از دل تبریز و هزار و یک شبش، به قصه مردان و زنانی می‌کشاندکه...