شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

تیمچه صرافیان

اینجا تاریخ و طبیعت در هم گره خورده اند

/post-200/

رستاخیز رنگ ها در بهار شیراز را آیا می توان با قلم یا بیان آراست؟ این، سوال هر کسی است که در بهار و پاییز، شیراز، شهر گل و بلبل را برای مشاهده عظمت پروردگار انتخاب می کند و به اندیشه فرو می رود که چگونه می توان این عظمت را توصیف کرد. ساعت ها باید لابه لای سبزه ها و از کنار گلهای اطلسی، رز،...