شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ت ثیر تجربه سفر بر وجهه استنباط شده از ایران به عن

تأثیر تجربه سفر بر وجهه استنباط شده از ایران به عنوان یک مقصد گردشگری در بین گردشگران خارجی

/post-6264/

توریسم و گردشگری در اقتصاد جهانی از اهمیت بالائی برخوردار بوده و یکی از منابع مهم درآمدهای ارزی برای جوامع پیشرفته و هم‌چنین برای کشورهای در حال توسعه می‌باشد؛ به نحوی که بخش بزرگی از برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در جهان فعلی را به‌خود اختصاص داده است. صنعت توریسم و گردشگری دارای ابعاد...