شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ثروت آنها فکر آنهاست

ثروت آنها, تفكر آنهاست

/post-6976/

در میان كشورهای همسایه، آن تعداد كه به جای مرزهای خاكی از نعمت فراوانی آب برخوردارند، ترفندهای نوین و شیوه‌های جدید جذب توریست از طریق گردشگری آبی به سرعت منتقل و سبب ارتقای چشمگیر گردشگری در این مناطق می‌شوند. در این میان كشور تركیه و امارات متحده عربی جزو موفق‌ترین كشورهای شرقی در زمینه...