شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جاده فیروزکوه

اینجا مه به دستبوسی زمین می آید. (روستای آلاشت)

/post-199/

کولر ماشین بی وقفه کار می کند، اما از گرمای ظهر تابستانی تهران نمی کاهد؛ گرمایی که تو را به سفر به سرزمینی در میان کوه های البرز می کشاند، سرزمینی در میان ابرها و کوه های سبز. سفری برای تجربه سکوت و صدای جیرجیر برق در دکل های فشارقوی. برای رسیدن به مقصد، جاده فیروزکوه تنها انتخاب است. پس...