شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جاده های ایمان برای مسیرهای گردشگری

جاده های ایمان براي مسیرهای گردشگری

/post-6462/

گویی رشته‌ای پیوندمان می‌دهد به مکانی، نه، به فراتر از مکانی، که در آن هستیم. در آن دم، نه، در آن فراتر از دم، وجودمان به تمامی فراموش می‌شود. به بهانه زیارت، بهای جاده‌های ایمان را پرداخته‌ایم و اکنون یادمان نیست که مسلمانیم یا که پیرو مسیح. تورات می‌خوانیم یا ودا. در راه حج گام گذاشته...