شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جاده های خالی از سفراند

جاده های خالی از سفراند

/post-6474/

تابستان که از راه می رسد، به یاد روزهای سفر و مسافرت می افتیم و این گونه است که بهانه ها هم شروع می شود. بهانه هایی از دو جنس متفاوت.روزهای گرم تابستان علاوه بر اینکه به لحاظ گرمی هوا و شرشر عرق ریختن، طاقت فرسا و تا حدودی غیر قابل تحمل می شود، برای قشری از مردم، اسباب دردسر و دعواهای...