شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جاده چالوس راه سفر زیبا تر از مقصد

جاده چالوس راه سفر زیبا تر از مقصد

/post-6918/

حدود ۷۵ سال پیش جاده‌ای در ایران كشیده شد كه بعدها مهندسان اروپایی حكم به ناامن‌بودن آن دادند اما این جاده آن‌قدر جاذبه داشت كه طی ۷۰ سال نه تنها مسافران خود را از دست نداد بلكه با وجود خطرات فراوان از جمله ریزش كوه، زلزله و رانش زمین، خطر بهمن و روزبه‌روز بر تعداد طرفدارانش افزوده می‌شود...