شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

جاذبه هاب توریستی روستای مصر

جاذبه هاب توریستی روستای مصر

/post-2939/

شاید احساساتی می شوم، هربار که به کویر می روم، اما به گمانم به دور از هرگونه احساس و در تعقل کامل در پهنه ای که زیر پایت تا چشم کارمی کند ماسه بادی است و بالای سرت آسمان سرمه ای بی لک و دیگر هیچ و دیگر هیچ تجسم عینی لاله است و حقیقتا جز او نیست. هیچ بازیچه ای به بازی ات نمی گیرد و هیچ...