شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

جاذبه های ایران به جهانیان معرفی نشده است

جاذبه​های ایران به جهانیان معرفی​ نشده است

/post-4889/

2 گردشگر دوچرخه سوار از ​دیدنی های ایران می​گویند سوئیس به امنیت و سرسبزی معروف است، ‌همین است که وقتی صحبت را شروع می‌کنیم از این دو نکته حرف بیشتری می‌زنند، ما وقتی به بحث غذا می‌رسیم ذوقی در چهره هر دویشان می‌دود و خنده‌ای پهنای صورتشان را می‌گیرد. اوریش و همسرش تورگر زوجی هستند که با...