شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جامعه شناسی توریسم

جامعه شناسی صنعت توریسم

/post-6680/

● برخی ویژگیهای توریسم ▪ وجود سطوح بالای نوع آوری و فناوری و سازماندهی ▪ انواع مختلف و انجام نوآوری های گوناگون از جمله بسته مسافرتی ( packaged trip) ▪ رشد توریسم مصادف است با رشد جنبش کارگری . بنابر این مواجه با رشد مسافرت ساحلی برای طبقه کارگر هستیم ▪ در مقابل در نیمه قرن ۲۰ مسافرت تجملی...