شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جایگاه توریسم زیارتی و مذهبی کجاست

جایگاه توریسم زیارتی و مذهبی

/post-7237/

از آنجایی كه اعتقادات هر سرزمین برای مردم آن دیار از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، نوع نگرش به مذهب نیز دارای ریشه ای كهن در جوامع به حساب می آید، نگرش به توریسم زیارتی و مذهبی در برخی مواقع در جای یكدیگر استفاده می شوند و این دو مقوله كه تعاریف مخصوص به خود را دارند نمی تواند در همه...