شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جربیل بلوچی

جربیل بلوچی

/post-1508/

مشخصات: جثه کوچک تقریباً به اندازة موش خانگی، چشم‌ها درشت، گوش‌ها متوسط، دم بلند (حدود یک و نیم برابر طول بدن) و موهای انتهائی دم زبر و بلند است. دست و پا پنج انگشت دارند و کف آنها بدون مو است. موهای بدن نرم و انبوهند. رنگ موهای پشت و بالای دم خاکستیر متمایل به قهوه‌ای روشن، پایین بدن و...