شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جزایر قناری قناری ندارد

جزایر قناری, قناری ندارد

/post-5344/

همه ما بارها و بارها نام جزایر قناری را شنیدهایم و در تصورمان یکی از بهشتیترین مناطق زمین است، اما آیا میدانید به واقع این جزایر کجاست و چه ویژگیهایی دارد؟ جزایر قناری از مجموع هفت جزیره در اقیانوس اطلس تشکیل شده و به خاطر نزدیکی جغرافیایی، کشور مراکش سال‌هاست ادعای مالکیت آن را دارد؛ اما...