شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

جزیره ام سیله

جزیره ام سیله (خان)

/post-3595/

این جزیره در موقعیت جغرافیایی N275955 E511944 قرار دارد. جزیره خان با مساحتی در حدود 4 کیلومتر مربع در مغرب برد خون کهنه واقع شده است. بردخون شامل دو آبادی بنام بردخون نو و کهنه با فاصله 3 کیلومتر از هم است و بردخون کهنه به دریا نزدیکتر است. فاصله جزیره خان از ساحل دری ا 4 کیلومتر وتا...