شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جزیره دورافتاده یی در ایران

كرمان جزیره دورافتاده ایی در ایران

/post-6576/

جنوب کرمان هنوز هم از فقر و محرومیت در رنج است. کپرنشینان این منطقه به واسطه فقر فرهنگی و بی سوادی، در غیاب رادیو، تلویزیون و روزنامه از انبوه بحث ها و مصوباتی که مدیران ارشد و کارشناسان پایتخت نشین در جلسات هر از گاهی خود طرح می کنند بی خبرند. این بی خبری- البته- از اندوه و خشم بیشتر...