شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

جزیره فرور بزرگ

جزیره فرور بزرگ

/post-3615/

يکي ديگر از جزاير قلمرو استان هرمزگان، جزيرۀ فرور بزرگ است که در موقعیت جغرافیایی N261714 E543055 در فاصلۀ 36 مايلي شهر ابوموسي و در فاصلۀ حدود 141 مايلي از بندر‌عباس قرار دارد. بزرگ‌ترين ابعاد طولي و عرضي جزيره 5/7 و 5/4 کيلومتر مي باشد. فاصلۀآن تا نزديک‌ترين نقطۀ سواحل ايران، در حدود 20...