شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جزیره مطاف

جزیره مطاف

/post-3624/

جزیره مطاف در استان بوشهر و در سواحل بخش بردخون بین ۲۷ درجه و ۵۰ دقیقه عرض شمالی و ۵۱ درجه و ۲۷ دقیقه طول شرقی واقع شده است. مطاف یک جزیره زیر آبی است که در ۱۷ مایلی بندر دیر بزرگترین بندر صیادی ایران از استان بوشهر واقع شده است مطاف در میانی خلیج فارس و به قولی در پیچ خلیج فارس قرار گرفته...