شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

جغدسانان

جغد طلایی

/post-1677/

مشخصات ظاهری: این پرنده هماننند جغد جنگلی، کمرنگ، کوچک با چشمان زرد نارنجی دیده می شود که در مناطق بیابانی به سر می برد. سر نسبتا گرد و در پرواز شبیه جغد جنگلی است. صفحه ی صورت سفید چرکی با نوار تیره ای در وسط پیشانی، زیر تنه سفید نخودر با رنگ نامشخص گل اخرایی است (کهدر جغد جنگلی؛ به صورت...

جغد جنگلی

/post-1675/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 38 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش متوسط، فاقد گوش، سر بزرگ و پر جثه و چشم ها سیاه است. در دو شکل خاکستری و قرمز قهوه ای دیده می شود. روتنه نقطه نقطه ای سیاه که در پایین خط دار است. در پرهای پرواز و دم رگه های به رنگ تیره، که معمولا یکدست است. مشاهده می شود. خط بالی...

جغد انبار (جغد سفید)

/post-1673/

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 35 سانتیمتر طول دارد و اندازه اش متوسط است، پرو بال کمرنگ، زیرتنه و پرواز و در حالت نشسته سفید، دور صورت حلقه ای قلب مانند با چشمان سیاه، روتنه گل اخرایی از پرهای نخودی سفید است. به سایر جغدها شباهت ندارد. به حالت قائم نشسته اما د رپرواز به صورت موج دار حرکت می...

پرندگان راسته جغد سانان

/post-1671/

این راسته، پرندگانی شکاری وشب پروازند که برخی از گونه های آن در روز نیز شکار می کنند. بال ها بلند و گرد، دم کوتاه، پاها پردار، سر بزرگ با چشمان بزرگی در جلو صورت، منقار قوی و قلاب مانند و نیم پیدا و چنگال ها تیز و قوی اند. معمولا نر و ماده همشکل، اما ماده بزرگتر است. از پستانداران،...