شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

جغد ماهی خوار

جغد ماهی خوار

/post-1678/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 55 سانتیمتر طول دارد و گوشپرهایش بزرگ وافقی است. شبیه شاه بوف است و این تفاوت که سرش صاف تر و پرهایش زبرتر است. اغلب گوشپرهایش ، به حالت آویخته و صفحه ی صورتش به رنگ قهوه ای کدر است، که حدود آن، کاملا مشخص نیست. پر و بال شل و روتنه قهوه ای با نقطه های سیاه است و...