شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جمعه در شهر نمانید

جمعه در شهر نمانید

/post-5715/

باز هم یک روز جمعه پیش رو داریم با کلی برنامه‌ ریز و درشت که تمامشان به خواب‌های تا ظهر و بعدازظهر موکول می‌شود و از آن جمعه جز استراحتی چند ساعته چیزی باقی نمی‌ماند. اما برای این آخر هفته باز برایتان پیشنهادی داریم که زیاد دور نیست و اگر حتی ساعت ۱۰ صبح هم راه بیفتید، می‌توانید این‌جای...