شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جنوب ایران چشم به راه گردشگران

جنوب ایران چشم به راه گردشگران

/post-5542/

بیشتر ما آن را به نفت می‌شناسیم، تبادل نفت و کالا و بندرهای بزرگ و...؛ اما همه‌اش این نیست. خلیج فارس در میان آبی‌های نیلگون و موج‌های زیبا و سواحل بی‌همتایش دنیا دنیا زیبایی دارد؛ اما براستی هر کدام از ما ایرانی‌ها چند بار به ساحل خلیج فارس سفر کرده‌ایم، چند بار در‌میان آبی بی‌نهایتش...