شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جنگلی در همسایگی آسمان

جنگلی در همسایگی آسمان

/post-6070/

جنگل ابر از آن مقصدهایی بود که حتی شنیدن نامش هم وسوسه یک بار رفتن و تماشای آن همه حیرت و عجایب را بر دل می‌انداخت. مقصدی که همه شنیده‌ها و تصاویر حتی گویای یک لحظه حضور نیست. جنگلی انبوه با پوشش گیاهی متنوع که تمام طول سال پوشیده از ابر است و البته این چشم‌انداز زمانی به واقعیت پیوست که...