شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

جنگل نوردی

جنگل نوردی فرصت لمس تجربه زیستن

/post-6133/

نکته هایی که هنگام سفر به مناطق طبیعی باید مورد توجه قرار دهید آن روز زندگی رنگ طلوع به خود گرفته بود. در یک صبح آفتابی کوله‌پشتی‌اش را از وسایل سفر پر کرد و پوتین‌هایش را پوشید. تصمیم گرفته بود از هیاهوی شهر رها شود و خود را در آغوش امن طبیعت رها کند. مقصد یکی از جنگل‌های ایران بود....