شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جهانگردی در دنیای مجازی بوسیله ناشناس

جهانگردی در دنیای مجازی بوسیله ناشناس

/post-6149/

سفرهای خسته کننده به کمک فناوری به پایان رسید.شاید در نظر بسیاری از مردم سفر به سرزمین های مختلف به کمک فناوری های امروزی کاری آسان و بی دردسر به نظر برسد ، اما بسیاری از دانشمندان این طور فکر نمی کنند. برای آنکه بتوانیم به مکانی دوردست سفر کنیم ، مجبوریم به مقدار زیاد سوخت های فسیلی به...