شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

جهانگردی و انواع جرم

جهانگردی و انواع جرم

/post-6507/

صنعت جهانگردی طی دهه های اخیر رشد چشمگیری داشته است که دلیل آن را می توان در عواملی چون درآمد و وقت آزاد بیشتر مردم نسبت به گذشته، پائین آمدن سن بازنشستگی، تسهیل رفت و آمد بین شهرها و کشورهای مختلف، هم ازحیث وسایل نقلیه و هم از لحاظ مقررات راجع به صدور روادید و نظایر آنها جست. تاثیر مثبت...